WHP ver.6 black-witch
[ Final Fantasy X Cast ]
Tidus
original: Masakazu Morita

Auron
original: Hideo Ishikawa

Rikku
original: Marika Matsumoto

Wakka
original: Kazuya Nakai
Lulu
original: Rio Natsuki

Yuna
original: Mayuko Aoki

Kimahri
original: Katsumi Chou

Seymour
original: Junichi Suwabe